روز نوشت

مقالات

تناسب رنگ های عکس‌ها با قالب

رنگ چگونه بر روی سایت تاثیر می گذارد؟
از نظر فنی رنگ می تواند پیچیده باشد، اما از نظر هنری یکی از مهمترین بخش های یک عکس است که بر روی احساسات و علایق تاثیر متفاوتی نسبت به سایر عناصر عکاسی دارد.
این مقاله مقدمه ای بر مفاهیم رنگ و روابط رنگ از جمله نحوه استفاده از آنها برای گرفتن بهترین عکس های ممکن است.

بیشتر »