Shape

مهر 7, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

میز کار من

امروز فکر میکردم چرا من  نتونم یک شرکت طراحی سایت داشته باشم با چند نیروی خوب که کارهایی را سریع تر و بهتر جلو ببرم.