Shape

تیر 18, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روشی برای محدود کردن خودم

من بعد از حدود یک سال  تازه متوجه شدم که در برخی از موضوعات توانایی کنترل و محدود سازی خودم را ندارم  و روش‌های وقت