Shape

آبان 14, 1399 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

هنر باحال بودن

وقتی صحبت از روش‌های فروش و افزایش مشتری می‌شود  همیشه راههای کلیشه ارایه می‌شود و همه، آنها را انجام می‌دهند ولی مخاطب باهوشی که می‌خواهد

با خیال راحت بنویسید و منتشر کنید

علاقه مند به کامپیوتر (و خیلی از ترفندها 😉 )از سال ۱۳۷۸ و فارغ تحصیل مهندسی کامپیوتر (به سختی در ۱۳۸۵ ) از سال ۱۳۸۸ شروع فعالیت حرفه ای در طراحی سایت را شروع کردم با همون اینترنت دیال آپ! به هنر علاقه مند هستم و خوشنویسی ، عکاسی و هنر ظریف بی خیالی را تجربه کردم !

سعید قائدی (با همزه)​