Shape

مهر 15, 1399 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

چراهای من

امروز که از در راه برگشت از خانه بودم به چراهای خودم فکر می‌کردم چرا خیلی کارهای کوچک را اهمالکاری میکنم و بعد از مدتی

با خیال راحت بنویسید و منتشر کنید

علاقه مند به کامپیوتر (و خیلی از ترفندها 😉 )از سال ۱۳۷۸ و فارغ تحصیل مهندسی کامپیوتر (به سختی در ۱۳۸۵ ) از سال ۱۳۸۸ شروع فعالیت حرفه ای در طراحی سایت را شروع کردم با همون اینترنت دیال آپ! به هنر علاقه مند هستم و خوشنویسی ، عکاسی و هنر ظریف بی خیالی را تجربه کردم !

سعید قائدی (با همزه)​