Shape

مهر 12, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شنبه های سخت محتوایی

من در این سه هفته ای که شروع به  نوشتن روز نوشت در سایتم کردم بازخوردهای خیلی خوبی گرفتم و در گروه های پشتیبانی وب