Shape

شهریور 18, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پول برای من حس خوب می خرد.

خیلی وقت‌ها که حس و انرژی بالایی دارم به خودم میگم اگر پول نداشتی باز هم حالت به این این خوبی بود !؟ بعد به