Shape

اردیبهشت 18, 1399 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

تناسب رنگ های عکس‌ها با قالب

رنگ چگونه بر روی سایت تاثیر می گذارد؟
از نظر فنی رنگ می تواند پیچیده باشد، اما از نظر هنری یکی از مهمترین بخش های یک عکس است که بر روی احساسات و علایق تاثیر متفاوتی نسبت به سایر عناصر عکاسی دارد.
این مقاله مقدمه ای بر مفاهیم رنگ و روابط رنگ از جمله نحوه استفاده از آنها برای گرفتن بهترین عکس های ممکن است.

استاندارهای طراحی وب برای گرافیست‌ها

در طراحی گرافیکی قالب مهم است . سایت در دید کاربر طبقه بندی درستی داشته باشد و منظم باشد و سلسله مراتب ها برای کاربران رعایت شده باشد و هر صفحه از سایت سامان داشته باشد.

با خیال راحت بنویسید و منتشر کنید

علاقه مند به کامپیوتر (و خیلی از ترفندها 😉 )از سال ۱۳۷۸ و فارغ تحصیل مهندسی کامپیوتر (به سختی در ۱۳۸۵ ) از سال ۱۳۸۸ شروع فعالیت حرفه ای در طراحی سایت را شروع کردم با همون اینترنت دیال آپ! به هنر علاقه مند هستم و خوشنویسی ، عکاسی و هنر ظریف بی خیالی را تجربه کردم !

سعید قائدی (با همزه)​