Shape

اردیبهشت 18, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استاندارهای طراحی وب برای گرافیست‌ها

در طراحی گرافیکی قالب مهم است . سایت در دید کاربر طبقه بندی درستی داشته باشد و منظم باشد و سلسله مراتب ها برای کاربران رعایت شده باشد و هر صفحه از سایت سامان داشته باشد.