این روش به درخواست برخی از دوستان که نیاز به اعمال سلیقه، شخصی‌سازی و پشتیبانی و همراهی بیشتر دارند ایجاد شد.

در این قالب سایت (ظاهر) طبق رنگ و ایده ذهنی شما شکل می‌گیرد و در طول دوره همراهی شما تولید محتوا می کنید و بعد از مدتی ظاهر و چیدمان سایت نسبت به محتوای شما طراحی می‌شود.

همه رفع اشکال‌ها و سوالات به صورت خصوصی پاسخ می‌دهم و هر مشکلی و مانعی که سد تولید محتواست برای شما رفع می کنم.


نمونه‌ها