همیشه نباید برای نتیجه گرفتن تلاش کرد

همیشه نباید برای نتیجه گرفتن  تلاش کرد
چون همیشه نتیجه دست من نیست من فقط باید مسولیتی که به دوشم هست را به خوبی و کامل انجام بدم
نتیجه خیلی وقتها غیر مستقیم برای من بود
و من متوجه نمی شدم و به تازگی دارم متوجه میشم
برای من مفهموم واقعی

تو نیکی کن و در دجله انداز/ تا ایزد در بیابانت دهد باز
برام چندین و چند بار درک شده

من فقط در تخصص و حرفه ای که دارم فقط در مدار خیر رسوندن به دیگران اقدام میکنم و هدف و را راه انداختن کار مردم در حد توانم گذاشتم

نتیجه هایی که گرفتم قابل بیان نیست

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.